Inauguracja Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna.

Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna zostało powołane 21.02.2013 w ramach sformalizowania działalności grupy miłośników fotografii z Płocka. Grupa istnieje nieprzerwanie od 2008 roku zrzeszając płocczan, w których wspólnym polu zainteresowania pozostaje fotografia, filmowanie oraz grafika komputerowa.

_SKI0560

Początki grupy wywodzą się z forum użytkowników marki Nikon, gdzie istniały grupy regionalne. Jedną z takich grup była grupa „Płock”, gdzie nawiązały się pierwsze znajomości pomiędzy początkowo anonimowymi użytkownikami.
Wraz ze wzrostem ilości członków, dużą ilością poruszanych problemów i świadomością, że została przekroczona „masa krytyczna”, pojawił się pomysł stworzenia własnego, płockiego forum. Takie forum miało skupiać płockich fotografów, niezależnie od posiadanego sprzętu czy doświadczenia. Idea płockiego forum fotograficznego okazała się wystarczająco nośna by przyciągać nowych członków. Rozmowy na forum zaczęły przeradzać się w spotkania, plenery, wspólne wyjazdy na imprezy ciekawe pod względem fotograficznym. Te wyjazdy dotyczyły różnych miejsc w Polsce i na świecie. Między innymi kilku entuzjastów fotografii wielokrotnie było obecnych na legendarnych szwajcarskich pokazach lotniczych Axalp. To wszystko spowodowało, że grupa internetowa, wirtualna stała się realna, silna i zwarta.

_SKI0615

Grupa angażowała się w szeroko rozumiane promowanie Płocka oraz różne akcje charytatywne. Między innymi od samego początku wspiera ona płocką edycję akcji „Szlachetna Paczka” tworzącą w okresie świątecznym paczki dla najbardziej potrzebujących.
Grupa zbierała również pieniądze w ramach akcji Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy w płockim ZOO. Wykonywała wtedy zwiedzającym zdjęcia ze zwierzętami zamieszkującymi ogród, udostępnionymi i nadzorowanymi przez pracowników placówki.

Oprócz akcji charytatywnych grupa angażuje się również w akcje ściśle związane z zainteresowaniami członków – czyli fotograficzne i filmowe. Jedną z takich akcji było uczestnictwo w największym na świecie spacerze fotograficznym Worldwide Photo Walk w październiku 2012 roku. Photo Walk jest organizowany przez ikonę fotografii cyfrowej Scotta Kelby’ego, nauczyciela, mistrza, autora wielu książek. Kilkudziesięcioosobowa grupa płockich (oraz przybyłych z okolicznych miejscowości) fotografów zarówno amatorów jak i profesjonalnych, przeszła najurokliwszymi zakątkami Płocka aby wspólnie robić zdjęcia. Miasto znalazło się w towarzystwie takich metropolii jak Dubaj, Nowy Jork, Bangkok, Las Vegas, Moskwa, Kair – ogółem wzięło udział 1500 miast i ponad 23 tysiące uczestników. W Płocku akcja, pomimo że organizowana po raz pierwszy, odniosła niewątpliwy sukces, ponieważ ilość chętnych zmusiła PGF do utworzenia grupy rezerwowej. Ogółem w płockiej edycji wzięło udział więcej osób niż w edycjach organizowanych w miastach Polski dużo większych od Płocka  i uważanych za ośrodki kulturalne. To pokazuje, że grupa entuzjastów, którzy mają dobry pomysł i potrafią go rozpropagować może pobudzić do działania wiele osób, uwolnić potencjał i wpływać na życie kulturalne społeczności, w której zamieszkują. Entuzjazm Płockiej Grupy Fotograficznej, wiedza jej członków i chęć podzielenia się nią, powoduje, że inicjatywa Scotta Kelby’ego padła na tak podatny grunt. Tak jak Kelby Grupa chce przyciągać do fotografii młodych zapaleńców, służyć dobrą radą i wspierać ich rozwój.

_SKI0628

Celami jakie postawiło sobie Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna są:

1. Promowanie Miasta Płocka i okolic w ramach działań statutowych Stowarzyszenia.
2. Promowanie fotografowania, filmowania, grafiki komputerowej i związanych z nimi aktywności wśród obywateli.
3. Edukacja społeczeństwa w zakresie prawa autorskiego oraz poszanowania cudzej własności intelektualnej.
4. Pielęgnowanie zasad etyki zawodowej, kultury oraz krzewienie godnego zachowania wśród młodzieży oraz w środowiskach fotograficznych.
5. Propagowanie wśród społeczeństwa bezpośrednich i pośrednich korzyści związanych
z fotografowaniem, filmowaniem i grafiką komputerową.
6. Integracja społeczna i zawodowa grup związanych z fotografowaniem i filmowaniem oraz grafiką komputerową i powiązanymi z nimi tematami.
7. Popularyzacja wiedzy o fotografii, filmowaniu, grafice komputerowej oraz polepszanie umiejętności osób zajmujących się powyższymi dziedzinami zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz działających poza „PGF”.
8. Szkolenie osób zainteresowanych fotografią, filmowaniem, grafiką komputerową oraz ich dalszym nauczaniem.
9. Umożliwianie osobom związanym z fotografią, filmowaniem i grafiką komputerową wzajemnej wymiany informacji, wzajemnego przedstawiania nowych technik oraz wspólnego tworzenia.

W dniu 11 kwietnia 2013 Stowarzyszenie otrzymało oficjalne potwierdzenia członkostwa w Stowarzyszeniu Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, członka operacyjnego i jedynego reprezentanta Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP będącej jedyną międzynarodową organizacją fotograficzną, która została uznana i jest reprezentowana przez UNESCO.

_SKI0635

Podczas krótkiego sympozjum inauguracyjnego Stowarzyszenie informuje o planowanej Ogólnopolskiej Kampami Społecznej dotyczącej szeroko pojętego prawa autorskiego oraz poszanowania własności intelektualnej. Tematu niesamowicie aktualnego w dobie wszechobecnych cyfrowych mediów, łatwości przepływu i udostępniania informacji.

_SKI0698_SKI0747_SKI0787
_SKI0834a

Sformalizowane już Stowarzyszenie PGF składa się z 19 członków.

Zarząd tworzą:
Arkadiusz Gmurczyk – Prezes
Hubert Dajnowski – Wiceprezes
Marcin Szadkowski – Skarbnik
Marek Jeznach – Członek Zarządu

Zapraszamy do wspólnego tworzenia naszej historii!

Tekst: Płocka Grupa Fotograficzna.
Foto: skibek.pl

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,

Zostaw swój komentarz